Iemand rekent iets uit op een rekenmachine met de woorden 'CLV berekenen' ernaast

Customer Lifetime Value (CLV): wat is het en hoe bereken je het?

Wanneer je als ondernemer beslissingen wil nemen over jouw marketing of sales, is het belangrijk dat je dit datagedreven doet. Daarom is het verstandig om bekend te zijn met termen zoals Customer Lifetime Value (CLV).

De CLV kan jou helpen beter inzicht te krijgen in hoe je jouw budgetten moet investeren en kan je in de lange termijn meer winst opleveren. En hier lees je er alles over.

Wat is de Customer Lifetime Value (CLV)?

De Customer Lifetime Value is een getal dat jou inzicht geeft in hoeveel omzet je verwacht aan een klant binnen te brengen. Het wordt vaak verward met de lifetime value (LTV), maar er is een nuanceverschil tussen de twee.

De LTV is een gemiddelde, waarentegen de CLV ziet op de verwachte opbrengst van een specifieke klant. De CLV is dus eigenlijk het totale bedrag dat je verwacht te verdienen aan een van jouw klanten. Dit getal kan fors verschillen van klant tot klant, vooral wanneer je projecten doet waarbij veel maatwerk komt kijken.

Wat kun je met de Customer Lifetime Value?

De Customer Lifetime Value helpt je slimmere beslissingen te nemen met jouw sales en marketing. Het geeft je namelijk inzicht in of je jouw budgetten goed hebt ingeschat.

Dus laten we zeggen dat je €10.000 hebt geïnvesteerd in een marketingcampagne, en dit heeft geresulteerd in twee grote enterprise-klanten. Je kunt dan van beide klanten de CLV berekenen en kijken of jouw marketingcampagne winstgevend was of niet.

Maar hoe bereken je dit nou precies?

Hoe bereken je de CLV van een klant?

De CLV berekenen is eigenlijk heel simpel, en dat doe je als volgt:

Gemiddelde jaarlijkse omzet vanuit de klant x het aantal jaren dat de gemiddelde klant bij jou afneemt

Afhankelijk van wat voor soort bedrijf dat je hebt kan deze berekening er net iets anders uit komen te zien.

Voorbeeld: een enterprise-klant neemt een softwarelicentie van jou af voor €5000 per jaar. Jij weet dat de gemiddelde klant 10 jaar klant bij jou blijft. De CLV is dan €5000 x 10 = €50.000

Doordat je de CLV van deze klant weet, en wanneer je deze ook voor andere klanten berekent, kun je uitrekenen hoeveel een gemiddelde klant jou oplevert. Dat wordt ook wel de lifetime value genoemd.

Wanneer je dan ook weet hoeveel het jou gaat kosten om de gemiddelde klant te werven (dit bereken je aan de hand van de Customer Acquisition Cost), kun je uitrekenen of jouw sales- of marketingcampagne winstgevend zal zijn of niet.

Wat is het verschil tussen CLV en LTV?

CLV en LTV lijken erg op elkaar, en worden ook veel met elkaar verward. De LTV draait om de gemiddelde omzet die je genereert per klant, en de CLV draait om de omzet die je verwacht de genereren van een specifieke klant.

Beide getallen zijn belangrijk om te kennen. De LTV is belangrijk op de grotere schaal en de CLV is belangrijk om de ROI van een bepaalde klant te berekenen. Beide getallen geven jou een indicatie van hoe een sales- of marketingcampagne is gelopen of zal gaan lopen, en helpen jouw logischere, datagedreven beslissingen te nemen.